Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse


MVOA staat voor: dienstverlening op het gebied van (technische) verkeersongevallenanalyse, met in het bijzonder schuldvraag- en toedrachtsonderzoek, reconstructie, analyse en advies.

MVOA is specialist in de (technische) analyse van verkeersongevallen, met als kenmerkende eigenschappen onafhankelijkheid, gedegenheid en integriteit. MVOA biedt de "bouwstenen" die nodig zijn voor de civiele en strafrechtelijke beoordeling/weging van de schuldvraag.

 

Meuwissen is Gerechtelijk Deskundige en als zodanig geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD),

De combinatie van praktisch opgedane ervaring en het actueel volgen van de huidige stand van (internationale) vakkennis én (eigen) research biedt MVOA een gedegen basis voor hoogwaardige (technische) analyse van verkeersongevallen.

 

Opdrachtgevers zijn:

  • Verzekeraars, ook rechtsbijstand en zorg.
  • Onderzoeksbureaus.
  • Letselschadespecialisten.
  • Uitkeringsinstanties.
  • Politie.
  • De rechterlijke macht (benoemd tot deskundige binnen de rechtsgebieden civiel -en strafrecht).
  • De advocatuur (civiel -en strafrechtelijk).
  • Overige instanties (specifieke zaken zoals bedrijfsongevallen).

 

In toenemende mate wordt door de advocatuur een beroep op MVOA gedaan om bijvoorbeeld in artikel 6 WVW zaken een ter zake opgemaakt technisch proces-verbaal te toetsen en indien aan de orde aanvullend een onderzoek in te stellen; gevolgd door een analyse, rapportage en zonodig een uitleg / onderbouwing ter zitting als (partij)deskundige.

Laatste nieuws


MVOA en de AVG

MVOA en de AVGDe praktijk MVOA voldoet al vanaf dag 1 (februari 2002) aan de regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens, de WBP (Wet...
Uitbreiding samenwerkingsverband

Uitbreiding samenwerkingsverbandMedio oktober 2017 is de praktijk van MVOA uitgebreid door Pim Schotman. Zoals bekend werken binnen een samenwerkingsverband Joos Spätjens...
P0B 792
Vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en als zodanig gerechtigd tot het verrichten van toedrachtsonderzoeken


Nederlands Instituut Van Register ExpertsDe Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en ongevallenanalyseStichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
© 2018 - MVOA
FJ Design